Ankara HaftalA�k Ev Kiralamalar

Ankara Haftalık Ev Kiralamalar
Ankara HaftalA�k Ev Kiralamalar
Ankara HaftalA�k Ev Kiralamalar

Ankara HaftalA�k Ev Kiralamalar ;

Ankara ;TA?rkiyea��nin baAYkenti BA?rokrasinin, SaAYlA�k merkezlerinin, A?niversitelerin ,konsolosluklarA�n , ticaretin ve de siyasetin A?lkemizdeki kesiAYtiAYi nokta.

Her gA?n muhtemelen binlerce kiAYi yukarA�da  bahsi geA�en sebeplerden herhangi biri iA�in Ankaraa��ya  gelir. BazA� seyahatler GA?nlA?k & kA�sa sA?reli dir, bazA�larA� Konaklamalar Ankara HaftalA�k Ev Kiralamalar gerektirir.

Ve akla AYu soru dA?AYer Ankaraa��da nerede kalA�nA�r?  Seyahat amacA�nA�z ne olursa olsun,kalacaAYA�nA�z yerin  ;ulaAYA�mA� kolay ,huzurlu ,temiz ve gA?venilir olmasA�nA� beklersiniz.

Ankaraa��da  son yA�llarda konaklama alternatiflerine bir  yenisi eklendi.

Ankara HaftalA�k Ev Kiralama

Tedavi amaA�lA� yapA�lan seyahatler diAYer seyahat tA?rlerine gA�re daha sA�kA�ntA�lA� sA?reA�lerdir.

HastanA�n ve refakatA�ilerin konforu ve hijyeni  aA�A�sA�ndan kalA�nacak yer, tA?ketilecek gA�dalar A�nem taAYA�r.

A�zellikle bazA� tedavilerin ciddi bir maddi kA?lfet oluAYturduAYu dA?AYA?nA?lA?rse ,tA?m detaylarA�n ekonomik boyutu A�nem kazanA�r .Konaklama noktasA�nA�n  hastanelere yakA�n olmasA� A�ok A�nemlidir. SaAYlA�k turizminde A�ok A�nemli bir amaca hizmet eden  Ankara HaftalA�k Ev kiralama;

hem daha Ekonomik hemde daha rahat omasA�na neden olur.

A�zellikle uzun takip sA?reA�leri gerektiren rahatsA�zlA�klar iyi bir bakA�mA� hasta yakA�nlarA�na zorunlu kA�lar. Ameliyat sonrasA� nekahat  ,nakil, kemoterapi ,radyoterapi (A�AYA�n tedavisi) gibi zamana yayA�lan tedavilerde hijyenin konaklama koAYullarA� ve iyi beslenme hayati A�nem taAYA�rken ,bu konforu 15 m2 otel odalarA�nda yakalamak imkansA�zdA�r.

Hasta ve yakA�nlarA� aA�A�sA�ndan kendi mutfaAYA� olan GA?nlA?k HaftalA�k KiralA�k Evler ve Daireler kurtarA�cA�dA�r. DoktorlarA�n A�nerileri doAYrultusunda yemek ve hijyen kontrollerini saAYlamalarA� tedavinin baAYarA�lA� olmasA�nda katkA� saAYlar.

A�A?nkA?; gA?nlA?k kiralA�k dairelerde aranA�lan her tA?rlA? konfor mevcuttur.

Ankara GA?nlA?k KiralA�k Daire

Otel odalarA� ne kadar lA?ks olursa olsun dar alanlardA�r. Bir A�oAYu halA� kaplA�dA�r. MutfaklarA� konaklayanA�n kontrolA?nde deAYildir.

Oysa ki Ankara GA?nlA?k kiralA�k Daireler 85 m2 dir.

KiAYiye kendini evinde hissettirir. A�amaAYA�r makinasA�, A?tA?, sA�cak su ,baAYA�msA�z mutfak ,sA�nA�rsA�z internet, buzdolabA� ,geniAY yatak odalarA�yla gerekli olan tA?m ihtiyaA�lar saAYlanA�r.AyrA�ca gA?nlA?k kiralA�k daireler de kiAYi baAYA� fiyat A�demezsiniz.Tek fiyattA�r. Azehrin merkezi noktasA�nda olan bu apartlar;tek taAYA�tla ya da yA?rA?yerek hastanelere ulaAYmanA�zA� saAYlar.